Piia Rautiola
Piia Rautiola

Juuri nyt puhutaan lähipalveluista! 18.11.2021

Soiten TJ:n kannanotot Toholammilla järjestetyssä vaalipaneelissa herättävät ihmetystä. Korkiakoski-Västin mukaan lähipalvelu termiä ei suomalaisessa sote keskustelussa enää käytetä. Tämä lausunto on varsin erikoinen, sillä lakiluonnoksessa juuri lähipalvelu on keskeinen osa sisältöä ja mm.hallituksen esityksessä eduskunnalle sanotaan seuraavaa ”Järjestämisvastuussa olevan hyvinvointialueen olisi myös huolehdittava lähipalvelujen asianmukaisesti toteuttamisesta. Lähipalvelut ovat merkityksellisiä erityisesti paljon ja usein sekä pitkäaikaisesti … Lue lisää

Parisuhteen tukeminen on yhteiskunnan etu 16.11.2021

Yli puolet vanhemmista on harkinnut eroa lasten ollessa pieniä, selviää Ensi- ja turvakotien liiton, Parisuhdekeskus Kataja ry:n ja Väestöliiton tekemästä kyselystä alle kouluikäisten lasten vanhemmille. Tämä tieto jäi kuluvalla viikolla muiden uutisaiheiden jalkoihin, vaikka se merkittävyydessään ravistelee koko suomalaista yhteiskuntaa. Pienten lasten vanhempia kuormittavat vähäinen yhteinen aika ja yksinäisyys. Kyselystä selvisi, että erityisesti vauvavuosi on … Lue lisää

Valtuustoaloite terveellinen välipala koululaisille 1.11.2021

Alakouluissa on käytäntönä tarjota koululaisille pitkinä päiviä välipala korvausta vastaan. Aiemmin välipalalipukkeen hinta on ollu 1€/lippu ja välipala on pitäny sisällään erilaisia tuotteita joita on voinut valita useamman. Tänä syksynä käytäntö on muuttunut ja myös lipukkeen hinta kaksinkertaistunut. Välipalalipuke maksaa tällä hetkellä kaksi euroa, ja sitä vastaan lapsi voi saada yhden tuotteen, esim välipalakeksin tai … Lue lisää

Ulkojäiden hoito asiallisella tolalle mielipidekirjoitus

Kirjoitin 30.8 tekemääni valtuustoaloitteeseen liittyvän mielipidekirjoituksen lestijokilehteen Luistelukaudesta toiseen, kuntalaisia on puhuttanut ulkojäiden kehno hoito. Erityisesti lumien puhdistus on vaillinaista, sillä se ei riitä, että kaukalo aurataan samassa yhteydessä kuin ympäröivät parkkialueet ja tiet. Ei ole tätä päivää, että lajin harrastajat ensitöikseen kolaavat jään käsipelillä. Etenkin lapsille se on kohtuuton vaatimus. Luistelussa huomattavasti pienempi lumimäärä … Lue lisää

Vastuu koulukiusaamisen estämisestä on yhteinen – Kirjoitukseni Lestijokilehteen 27.2.2021

Kannuksen sijoittuminen kouluterveyskyselyn pohjalta tehdyn uutisjutun vertailussa kymmenen kärkeen on herättänyt laajasti huolta ja ihmetystä On syytä muistaa että tulokset ovat vuodelta 2019. Kannuksessa asiaan on suhtauduttu vakavasti ja kouluissa on ryhdytty toimiin sen kitkemiseksi. Hyvää suuntaakin on jo nähtävissä vuoden 2019 ja 2020 koulun itse toteuttamissa kyselyissä. Kiusaamista ei tapahdu vain kouluaikana, eikä vastuu … Lue lisää

Piia Rautiolan mielipide: Järjestöt hyvinvoinnin lähteenä

Oma harrastus täytyy olla kaikille lapsille mahdollista. Harrastuksen tärkein tehtävä on tuoda lapsen elämään mielekästä sisältöä ja kavereita. Parhaimmillaan harrastus tukee kodin ja koulun kasvatustyötä, vahvistaa lapsen osallisuuden tunnetta ja kehittää erilaisia taitoja. Järjestöjen tuottamana harrastustoiminta on kaupungille halvin tapa mahdollistaa jokaisen lapsen harrastaminen. Se on edullista myös perheelle. Saavutettavuus ja maksut voivat olla lapsen … Lue lisää

Kannus-lisä, hyvinvointia ja valinnanvapautta perheille

Kannuksen kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 18-8 kaupunginhallituksen talousarvioon tekemän esityksen kotihoidontuen kuntalisäkokeilusta ja Keskustan valtuustoryhmän muutosesityksen, että nuorimmasta lapsesta maksetaan 80 euron sijaan 150 euroa kuntalisää ja perheen muista kotihoidontukeen oikeutetuista lapsista 80 euroa kustakin. Valtuuston päättämä malli kuntalisästä palvelee kaikenkokoisia perheitä paremmin näin, kun nuorimmasta lapsesta maksettava tuki on lähes kaksinkertainen sisaruksiin verrattuna. Siirtyminen kotihoidontuen … Lue lisää

Piia Rautiolan mielipide: Etäkoulun aikana kouluruoka järjestettävä oppilaan ehdoilla

Etäopetuksessa on meneillään kolmas viikko. Toisaalla lapset ovat keskenään koko koulupäivän, eikä kummallakaan vanhemmalla ole mahdollisuutta jäädä etätöihin. Joissakin perheissä kuormitusta aiheuttavat päällekkäisroolit, kun vanhemman pitäisi olla yhtä aikaa päiväkodintäti, opettaja, siivooja ja keittäjä. Rahahuoliakin on. Kannuksessa on alettu jakamaan kouluruokaa, kiitos siitä. Kehittämistarvetta on edelleen, sillä perheet ovat tässäkin hetkessä erilaisia, erilaisine haasteineen. Perheet, … Lue lisää

Lisää lapsia

Lapsiperheiden avunsaanti huolestutti valtuustokauden alussa ja niimpä päätin keksiä keinot tilanteen kohentamiseksi. Alkajaisiksi tein yhteenvedon Kannuslaisilta perheiltä kokoamastani palautteesta ja toimitin sen Soiten perheiden palveluiden johtajalle. Palautteen avulla toinen vakanssi saatiin Kannukseen. Kuitenkin pian tämän jälkeen tuli tieto, että Soite on keskittämässä neuvolan yhteydenotot yhteisen numeron alle eikä omaan neuvolaan numeroa enää ole. Ennaltaehkäisevän työn … Lue lisää

Neuvolan puhelinpalvelusta on irtauduttava 1.3.2020

Ohessa puheenvuoroni Soiten hallitukselle varajäsenen roolissa Neuvoloiden keskitetyn puhelinpalvelun käynnistymisestä tulee huhtikuussa kuluneeksi kaksi vuotta. Kokeilun aloituksen yhteydessä nostin esille huoltani siitä, miten se tulee vaikuttamaan asiakkaiden riittävän näppärään avun saantiin, siitä kun oli niin kovin hyvät kokemukset meillä Kannuksessa ja Lestijokilaaksossa laajemminkin. Juttelin silloin asiasta sekä hoitotyönjohtajan että toimiala johtajan kanssa. Asiassa korostettiin olevan … Lue lisää