Piia Rautiola
Piia Rautiola

Piia

Olen Piia Rautiola, toisen kauden kaupunginvaltuutettu, lähihoitaja ja yrittäjä, Kannuksesta.

Asumme Korpelan kylällä mieheni ja lastemme kanssa. Arkeani rytmittävät kahden kotihoidossa olevan lapsemme ja neljän koululaisen kanssa touhuilu, yrityksemme Kannusauton asioiden hoitaminen ja monet luottamustehtävät.

Tulevan Hyvinvointialueen järkevä yhteisten varojen käyttö, palveluiden järjestäminen lähellä ihmisiä, ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, ovat kriittisiä menestystekijöitä maakuntamme tulevaisuuden kannalta.

Ihmiset ja asiat ovat aina kiinnostaneet minua.

Olen ehdolla aluevaaleissa, sillä haluan olla rakentamassa oikeudenmukaisempaa ja vastuullisesti johdettua Keski-Pohjanmaata jolla on tulevaisuudessa vahva jalansija Suomen kartalla.

Olen riittävän kokenut ja yhtä aikaa tuore kasvo maakunnan poliittisessa päätöksenteossa. Suurperheen äitinä minulla on vahva näkemys siitä, mitä perheiden hyvä arki edellyttää Sote palveluiden järjestäjältä.

Vuosia hoitoalalla vanhustyössä työskennelleenä olen perillä alan epäkohdista. Tunnen henkilöstön arjen kipupisteet ja työn kehittämistarpeet. Asiallinen palkkaus, hyvä johtaminen ja omaan työhön vaikuttamismahdollisuudet takaavat  tyytyväisen ja sitoutuneen henkilöstön.

Nykyisen Soiten valtuustossa ja hallituksen varajäsenenä edellisellä kaudella työskennelleenä, minulla on selkeä käsitys alueemme sotepalveluiden talouden rakenteesta ja nykyisten palveluiden järjestämisen periaatteista.

Yrittäjien rooli Sote palveluiden tuottajana yhdessä julkisen sektorin kanssa luo parhaan asiakaskokemuksen ja oikea-aikaisen avun.Palvelusetelimalli toimii erinomaisena täydentäjänä silloin kun palvelua ei ole saatavissa julkiselta sektorilta.

 

Toisen kauden kaupunginvaltuutettuna, olen toiminut mm.kaupunginhallituksen jäsenenä, kh:n edustajana sivistyspalveluiden lautakunnassa ja Soiten valtuustossa. Tällä kaudella päätehtäväni on Korpelan Voima Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan tehtävä.

Hallitsen kokonaisuudet, kykenen oikeudenmukaiseen edunvalvontaan ja ymmärrän mitä pitkäaikais,-ja välillisvaikutuksia erilaisilla päätöksillä on alueen ihmisten elämässä.

Meistä alueen asukkaista jokainen, on riippuvainen maakunnan menestymisestä sillä se on niitä asioita, joissa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Jos maakunta ei menesty, yrittämisen edellytykset vähenevät, jolloin työpaikkojen määrä myös vähenee. Tämä tarkoittaa väestön määrän laskua, sillä asuinpaikkana maakunnan vetovoima heikkenee kun ihmisille ei ole työtä tarjolla.

Tästä tietysti seuraa peruspalveluiden heikkeneminen, sillä Sote ja Pelastuspalveluita ja vaikkapa päivähoitoa sekä peruskoulutusta voidaan järjestää tarkoitustaan palvellen vain jos niille on käyttäjiä. Tässä negatiivisessa kierteessä alueet pikkuhiljaa näivettyvät ja se on tuhoisa tie.

Sote uudistuksen myötä tuleva Hyvinvointialue on ennen kaikkea mahdollisuus, mikäli tulevilla päättäjillä on viisautta, rohkeutta ja kauaskatseisuutta arvoissa ja periaatteissa joilla tulevan uuden itsehallintoalueen organisaatio ja suuret linjat rakennetaan.

Päättäjänä olen keskusteleva, avoin ja rohkea. En pelkää tarttua työhön vaikeidenkaan aiheiden saralla. Kykenen myös saattamaan työni loppuun saakka.
Keskustelu ja kohtaamistaidot ovat vahvuuksiani. Niistä on ollut merkittävä hyöty verkostoitumisessa eri puolilla maakuntaa ja  Keskustan Puoluehallituksen jäsenenä ympäri Suomen.