Piia Rautiola
Piia Rautiola

Neuvolan puhelinpalvelusta on irtauduttava 1.3.2020

Ohessa puheenvuoroni Soiten hallitukselle varajäsenen roolissa

Neuvoloiden keskitetyn puhelinpalvelun käynnistymisestä tulee huhtikuussa kuluneeksi kaksi vuotta. Kokeilun aloituksen yhteydessä nostin esille huoltani siitä, miten se tulee vaikuttamaan asiakkaiden riittävän näppärään avun saantiin, siitä kun oli niin kovin hyvät kokemukset meillä Kannuksessa ja Lestijokilaaksossa laajemminkin. Juttelin silloin asiasta sekä hoitotyönjohtajan että toimiala johtajan kanssa. Asiassa korostettiin olevan kyseessä vain kokeilu, ja tavoitteena neuvolan palveluiden parantaminen. Luvattiin myös, että riittävän pitkän kokeilujakson jälkeen asiasta tehdään kysely neuvolan asiakkaille ja jatkosta Soiten hallitus päättää kyselyn tulosten perusteella.

Aikaa kului, ja kysely tehtiin. Itsekin siihen vastasin. Siinä pääpaino oli yleisessä neuvolatyytyväisyydessä raksi ruutuun ajatuksella, eikä vapaan vastaamisen mahdollisuutta ollut. Olen käsittänyt, että tämän kyselyn tuella, on tehty päätös neuvoloiden yhteisen puhelinpalvelun vakinaistamisesta. Kysynkin, onko Soiten hallitus nähnyt kyselyn ja sen tulokset? Ihmettelen miten Soiten hallitus on voinut toiminnon vakinaistaa perusteena se, että asiakkaat ovat siihen tyytyväisiä.

Olen edelleen sitä mieltä, että heikoimmassa asemassa olevat perheet kärsivät tästä järjestelystä. Itse kuuden alle kymmenvuotiaan äitinä, olen toki henkilökohtaisestikin tämän hankaluuden kokenut, mutta minä sen kestän kyllä. Eri tilanne on perheissä joissa on jotakin erityistä tuen tarvetta, jaksamishaasteita, erityislapsi tai lapsia jne.

Neuvolan terveydenhoitajan ja perheen välistä luottamuksellista suhdetta ja tuttuuden merkitystä ei pidä aliarvioida. Suurin osa itse tuntemistani perheistä kokee, että neuvolan saavutettavuus on heikentynyt, ja omaan terveydenhoitajaan halutaan yhteys lähinnä soittopyynnön kautta.

Nyt toki omahoito palvelun tuoman kaksisuuntaisen viestinnän mahdollisuus on hyvä ja se tulee varmasti lieventämään sitä ahdistusta jonka puhelinpalvelun monimutkaisuus on aiheuttanut.

Mietin tässä mahdollisuutta ajatella, että nyt kun viestintämahdollisuus on olemassa, ne kunnat jotka haluaisivat yhteisestä puhelinpalvelusta luopua, voisi siitä irtaantua.

Siitä syystä esitän, että tämän kyselyn tulokset avattaisiin Soiten hallitukselle, ja asiaa pohdittaisiin vielä uudelleen.

Soiten lastensuojelukulujen suunta ei ole mukavaa luettavaa. Neuvola on se palvelu, joka saavuttaa lähes 100% perheistä. Neuvolan kynnyksettömyys on avain asemassa myös lastensuojelutyön näkökulmasta ennaltaehkäisevillä vaikutuksillaan.

Ja vielä lisään, että syntyvyysluvut ovat huolestuttavaa luettavaa myös meidän maakunnassa. Perheille pitäisi turvata mahdollisimman mutkaton arjen sujuminen pikkulapsivaiheessa, sillä arjen sujuvuus on varmasti yksi tekijä, joka vaikuttaa siihen, kasvaako perhe mahdollisesti vielä.