Piia Rautiola
Piia Rautiola

Lisää lapsia

Lapsiperheiden avunsaanti huolestutti valtuustokauden alussa ja niimpä päätin keksiä keinot tilanteen kohentamiseksi. Alkajaisiksi tein yhteenvedon Kannuslaisilta perheiltä kokoamastani palautteesta ja toimitin sen Soiten perheiden palveluiden johtajalle. Palautteen avulla toinen vakanssi saatiin Kannukseen. Kuitenkin pian tämän jälkeen tuli tieto, että Soite on keskittämässä neuvolan yhteydenotot yhteisen numeron alle eikä omaan neuvolaan numeroa enää ole. Ennaltaehkäisevän työn ilmentymä, neuvolamme, olikin nyt säästön kohteena. Kuulostaa hölmöläisen peiton jatkamiselta. Taistelusta huolimatta Soiten hallituksen siunauksella toiminto vakinaistettiin. Hiljattain kuulin, että tänä keväänä toinen näistä Kannukseen palkatuista perhetyöntekijöistä on siirretty Kokkolaan, eikä uutta ole valittu tilalle.

Ennaltaehkäisevän työn merkityksestä puhutaan joka käänteessä, mutta silti jatkuvasti hivutetaan painopistettä väärään suuntaan. Tällainen tekohengitys voi tuoda hetken lohdun talouspaineisiin mutta kostautuu karmealla tavalla jälkikäteen.

Lapsiperheiden monipuolista tukea olen edistänyt sinnikkäästi myös kaupungin toimintojen kautta. Alle 18-vuotiaan hyväksyminen yksityiseksi hoitajaksi oli oma erikoinen prosessinsa, mutta lopulta asia päätettiin valtuustoaloitteeni mukaisesti.

Päivähoitopaikkojen käyttöaste on noussut 37% vuosien 2013-2018 aikana vaikka syntyvyys on koko ajan laskenut. Sama suunta on jatkunut senkin jälkeen.

Kotihoidontuen kuntalisäkokeilun KH päätti esitykseni pohjalta yksimielisesti talousarvion laadinnan yhteydessä vuodelle 2021.

Ajatuksena oli lisätä perheiden valinnanmahdollisuuksia lasten hoidon järjestämisessä ja saman aikaisesti keventää päivähoitopaikkojen lisäyksen painetta.

Lapsiperhemyönteisyyttä edistäessä jokaista prosessia on harmillisesti leimannut vastustava asenne uudenlaista ajattelua kohtaan. Tuntuu jopa, että jossakin on joukolla etsitty perusteita joilla voitaisiin todeta nämä päätökset tarpeettomiksi ja vaikuttavuudeltaan heikoiksi. Se on varsin erikoista etenkin siksi, että vaikuttavuutta ei    varmasti kukaan pysty etukäteen arvioimaan.

Kannuksessa syntyvyyden keskiarvo on keikkunut 65-70 lapsen välillä vuosina 2000-2016. Viimeiset vuodet se on painunut 45-50 seutuville ja kuluvan vuoden ennuste on pysäyttävät alle 40 lasta.

Lapsiperhemyönteinen asenneilmapiiri on yhtä lailla meidän jokaisen päättäjän, virkamiehen, kuin kuntalaisenkin vastuulla. Nostetaan yhdessä perheet siihen arvoon kuin ne kuuluvat!

Kuntavaaliehdokas Piia Rautiola, Kesk.