Piia Rautiola
Piia Rautiola

Kannus-lisä, hyvinvointia ja valinnanvapautta perheille

Kannuksen kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 18-8 kaupunginhallituksen talousarvioon tekemän esityksen kotihoidontuen kuntalisäkokeilusta ja Keskustan valtuustoryhmän muutosesityksen, että nuorimmasta lapsesta maksetaan 80 euron sijaan 150 euroa kuntalisää ja perheen muista kotihoidontukeen oikeutetuista lapsista 80 euroa kustakin. Valtuuston päättämä malli kuntalisästä palvelee kaikenkokoisia perheitä paremmin näin, kun nuorimmasta lapsesta maksettava tuki on lähes kaksinkertainen sisaruksiin verrattuna. Siirtyminen kotihoidontuen … Lue lisää