Piia Rautiola
Piia Rautiola

Kannus-lisä, hyvinvointia ja valinnanvapautta perheille

Kannuksen kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 18-8 kaupunginhallituksen talousarvioon tekemän esityksen kotihoidontuen kuntalisäkokeilusta ja Keskustan valtuustoryhmän muutosesityksen, että nuorimmasta lapsesta maksetaan 80 euron sijaan 150 euroa kuntalisää ja perheen muista kotihoidontukeen oikeutetuista lapsista 80 euroa kustakin.

Valtuuston päättämä malli kuntalisästä palvelee kaikenkokoisia perheitä paremmin näin, kun nuorimmasta lapsesta maksettava tuki on lähes kaksinkertainen sisaruksiin verrattuna.

Siirtyminen kotihoidontuen piiriin tiputtaa kotivanhemman tuloja niin paljon, ettei edes muutaman kuukauden kotihoidontuella olo aika ole monesti mahdollista etenkään yhden lapsen perheissä.

Pienen lapsen elämässä muutama kuukausi vaikuttaa päivähoidon aloittamisvalmiuteen ratkaisevasti. 1,5 vuotias lapsi sopeutuu yleensä olemaan erossa vanhemmastaan huomattavasti paremmin kuin 9kk ikäinen lapsi.

Vanhemmille pikkulapsiaika on ainutkertainen kokemus. Siitä jäävistä muistoista pitäisi pyrkiä yhteiskunnankin tekemään mahdollisimman hyvät.

150 euroa voi todellakin olla ratkaiseva summa perheelle ja antaa työelämään paluulle pehmeämmän alun.

Useamman alle kouluikäisen lapsen perheessä taas kuntalisä voi antaa pidempi aikaisenkin valinnan mahdollisuuden työelämään paluun suhteen. Jos perheessä on esimerkiksi kolme alle kouluikäistä, 2, 4, ja 5 vuotiaat, on kuntalisän osuus jo 310e. Edelleen kotihoidontuen hoitorahan kanssa yhteen laskettuna ”palkka” lasten kotona hoitamisesta on pieni, mutta yltää kuitenkin jo lähes Kelan työttömyystuen peruspäivärahan tasolle.

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Huomioidaan lapset kaikessa päätöksenteossa ja tehdään Kannuksesta aidosti lapsiperhemyönteinen Kaupunki!