Piia Rautiola
Piia Rautiola

Piia Rautiolan mielipide: Järjestöt hyvinvoinnin lähteenä

Oma harrastus täytyy olla kaikille lapsille mahdollista. Harrastuksen tärkein tehtävä on tuoda lapsen elämään mielekästä sisältöä ja kavereita. Parhaimmillaan harrastus tukee kodin ja koulun kasvatustyötä, vahvistaa lapsen osallisuuden tunnetta ja kehittää erilaisia taitoja.

Järjestöjen tuottamana harrastustoiminta on kaupungille halvin tapa mahdollistaa jokaisen lapsen harrastaminen.

Se on edullista myös perheelle. Saavutettavuus ja maksut voivat olla lapsen harrastamisen esteenä, järjestöjen tuottamassa toiminnassa se on epätodennäköisempää.

Harrastuksen tärkein tehtävä on tuoda lapsen elämään mielekästä sisältöä ja kavereita.

Lasten harrastusten mahdollistajana järjestössä toimivat aktiivit tekevät pyyteetöntä työtä omalla vapaa-ajallaan ilman korvausta. Se on mittaamattoman arvokas panos ja välittämisen ele yhteisölle. Paras kiitos ja toiminnan mahdollistamisen turvaaminen on riittävä taloudellinen tuki kaupungilta.

Piia Rautiola (kesk.)

Kannus