Piia Rautiola
Piia Rautiola

Vastuu koulukiusaamisen estämisestä on yhteinen – Kirjoitukseni Lestijokilehteen 27.2.2021

Kannuksen sijoittuminen kouluterveyskyselyn pohjalta tehdyn uutisjutun vertailussa kymmenen kärkeen on herättänyt laajasti huolta ja ihmetystä

On syytä muistaa että tulokset ovat vuodelta 2019. Kannuksessa asiaan on suhtauduttu vakavasti ja kouluissa on ryhdytty toimiin sen kitkemiseksi. Hyvää suuntaakin on jo nähtävissä vuoden 2019 ja 2020 koulun itse toteuttamissa kyselyissä.

Kiusaamista ei tapahdu vain kouluaikana, eikä vastuu asiasta ole yksin koulun.

Lasten hyvinvointiin on paneuduttava entistä vastuullisemmin kaikilla tasoilla.

Meistä jokaisella on velvollisuus katsoa ympärillemme vanhempina, isovanhempina, harrastusten vetäjinä. Ennaltaehkäisy on tässäkin asiassa tehokkain keino ja siinä onnistuminen vaatii mm. tunnetaitojen harjoittelua pienestä lähtien.

Kiusaaja on usein omalla kohdallaan jostakin vaille jäänyt ja sen kautta uhri itsekin.

Vanhemmuuden kokonaisvaltaisessa ja oikea-aikaisessa tuessa on vielä paljon kehittämistä. Neuvolan perheneuvolan ja perhetyön palveluiden tulisi olla tarjolla kynnyksettömästi kaikille.

Kuluneella valtuustokaudella on tehty monia onnistuneita rekrytointeja opetustoimeen. Kannuksessa on mielestäni sitoutunut, pätevä ja työlleen omistautunut henkilökunta aina varhaiskasvatuksesta lukioon saakka.

Lasten hyvinvointiin on paneuduttava entistä vastuullisemmin kaikilla tasoilla. Soiten käytännöillä ja resurssien suuntaamisella voidaan vaikuttaa merkittävästi siihen, onko painopiste ennaltaehkäisyssä vai korjaavissa toimissa. Jälkimmäinen näistä on aina kallein vaihtoehto.

Piia Rautiola (kesk.)

kuntavaaliehdokas, Kannus