Piia Rautiola
Piia Rautiola

Parisuhteen tukeminen on yhteiskunnan etu 16.11.2021

Yli puolet vanhemmista on harkinnut eroa lasten ollessa pieniä, selviää Ensi- ja turvakotien liiton, Parisuhdekeskus Kataja ry:n ja Väestöliiton tekemästä kyselystä alle kouluikäisten lasten vanhemmille. Tämä tieto jäi kuluvalla viikolla muiden uutisaiheiden jalkoihin, vaikka se merkittävyydessään ravistelee koko suomalaista yhteiskuntaa.

Pienten lasten vanhempia kuormittavat vähäinen yhteinen aika ja yksinäisyys. Kyselystä selvisi, että erityisesti vauvavuosi on haastavaa aikaa parisuhteelle. Ajankäyttöongelmat ja niihin liittyvä tyytymättömyys nousivat kyselyssä esille.

Yhteiskunnassamme kytee iso ongelma, kun yhä useampi vanhempi uupuu, lapset oireilevat ja merkittävä osa vanhemmista päätyy eroon lasten ollessa pieniä. Isolla osalla perheistä ei ole arjessa ympärillä sukulaisten turvaverkkoa. On puututtava erojen taustalla vaikuttaviin syihin ja tarjottava oikea-aikaista tukea.

Pian voimaan astuva sote-uudistus antaa hyvän tilaisuuden uusien toimintatapojen kehittämiselle. Neuvoloiden roolia parisuhteen tukena ja perheen kumppanina lasten kasvatuksessa tulee vahvistaa konkreettisin keinoin. Tällä hetkellä painopiste on liiaksi lapsen kehitystä mittaavissa toiminnoissa, kun ihannetilanteessa perhe nähtäisiin jatkuvasti kokonaisuutena.

Perheiden palvelut tulee koota perhekeskuksiin tai luoda muulla tavoin moniammatillisia tiimejä perheiden tueksi. Neuvolassa tulisi tarjota vanhemmille parisuhteen vuositarkastus esimerkiksi lapsen yksivuotisneuvolan yhteydessä. Tarkastuksen kautta voitaisiin tarvittaessa ohjata parisuhteen tuen palveluihin. Parisuhteen tukemisessa järjestöillä ja seurakunnilla on vahvaa osaamista, jota kannattaa tulevilla hyvinvointialueilla hyödyntää. Digipalvelut toimisivat hyvänä lisänä, ja esimerkiksi pariterapeutin etäkäynnit olisivat helposti saatavilla asuinpaikasta riippumatta.

Parisuhteen ja vanhemmuuden tuki on nostettava perhepolitiikan keskiöön, sillä kodin hyvinvointi on perusta lapsen hyvinvoinnille.

Piia Rautiola, Keskustan puoluehallituksen ja puoluevaltuuston jäsen, aluevaaliehdokas

Liina Tiusanen, Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtaja