Piia Rautiola
Piia Rautiola

Turvallisuus on elinehto koko maakunnalle

Turvallisuus on elinehto niin asukkaalle kuin maakunnallekin

Hyvän ja turvallisen arjen eläminen eri puolilla maakuntaa, edellyttää peruspalveluiden löytymistä läheltä. Näihin palveluihin lukeutuu TK-palveluiden eri osa-alueet, mutta oleellisena osa myös Pelastustoimen palvelut.

Maakunnassa erittäin kustannustehokkaasti ja ketterästi toteutettu sopimuspalokunta toiminta on turvattava nykyisellään jatkossakin, ja jokaisesta kunnasta on löydyttävä niin Terveys- kuin paloasemat keskeiseltä paikalta.

Keski-Pohjanmaalla tuotetaan vuosittain joka viides suomalaisten syömä ruokaperuna, ja yli 10% koko Suomen maidosta. Alkutuotannolla on siis keskeinen rooli maakunnan elinkeinona ja elinvoimaisuuden lähteenä myös reuna-alueilla.

Peruspalveluiden saavutettavuudella on keskeinen rooli koko maakunnan menestymisen ja tulevaisuuden kannalta. Kuka nuori haluaisi vaikkapa maatilan sukupolven vaihdokseen ryhtyä, asettua asumaan ja perustaa perheen paikkaan, jossa palvelut joutuu hakea vaikkapa 50 kilometrin päästä?

Olen poliittisen seurantaryhmän jäsenenä yhdessä 12 muun eripuolilta maakuntaa tulevien valtuutettujen kanssa ollut valmistelemassa tulevaa uutta itsehallintoaluetta. Toimimme siis ns.esihallituksena tulevalle aluevaltuustolle, jolle mm. organisaatiorakenne ja virantäytön keskeiset periaatteet tulevat valmistelumme pohjalta päätettäväksi maaliskuun alussa.

Olemme uuden erittäin suuren muutoksen äärellä, joka meille tulevista hyvinvointialueista pienimpänä luo ennen näkemättömän mahdollisuuden maakunnan kehittämiseen. On kuitenkin syytä tunnustaa, että jatkossa valtion kassasta laskettu budjetti tulee olemaan huomattavasti pienempi kuin Soten ja Pelastustoimen tällä hetkellä käyttämät varat.

Toimiva organisaatiorakenne, sujuva johtamisjärjestys, peruspalveluiden vahvistaminen riittävin resurssein ja ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen ovat keskeisiä menestystekijöitä tulevalle hyvinvointialueelle. Toimiva ja tehokas tapa järjestää tulevat velvoitteet omana hyvinvointialueenamme niin, että valtion meille laskema budjetti riittää, vaatii rohkeaa tekemistä, kokonaisuuksien käsitystä, ja laajempaa horisonttia jossa päätöksen teon pitkäaikais,- ja kokonaisvaikutuksista on selkeä käsitys.
Piia Rautiola, lähihoitaja, yrittäjä, aluevaaliehdokas kesk.

 

Kirjoitus on julkaistu Keskipohjanmaa ja Lestijoki-lehdissä.