Piia Rautiola
Piia Rautiola

Nuorille töitä ja perheille apua

Yksityisen hoidon tuen hoitajakriteerien ympärillä käyty keskustelu alkoi vuosi sitten kirjoittamastani mielipidekirjoituksesta. Faktat eivät ole siitä muuttuneet. Lainsäädännöstä ei löydy estettä nuoren henkilön palkkaamiselle. Kelasta ja Kuntaliitosta on kirjallisesti vahvistettu, ettei kummallakaan taholla ole ohjeistusta asian ratkaisemiseksi. Työsopimussuhteisen lastenhoitajan työnteossa ei kunnalla lain mukaan ole valvonta tai vastuuvelvoitetta. Tulkitsen tämän kuntakohtaiseksi arvo ja periaate kysymykseksi.

A-studio käsitteli 22.5. nuorten työllistämiseen liittyvää tasa-arvolain näkökulmaa, jossa todettiin, että tasa-arvolain nojalla ikä ei yksistään saisi olla ehtona työn saamiselle. Työelämätaidot opitaan asteittain, ja tämä maa todella tarvitsee työhön tarttuvaa ja vastuullista otetta jatkossakin. Nuorilla on paljon osaamista ja intoa, heille pitäisi antaa rohkeammin vastuuta ikätasoon sopivalla tavalla, ja mahdollisuus osallisuuteen yhteiskunnassa myös työntekijänä.

Näiden tosiasioiden nojalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä esitykseni, ja kädenojennuksena perheille, nuorten työllistämisvaikutus huomioiden, antaa vaihtoehto lastenhoidon järjestämiselle. Toivon että tämä päätös voisi osaltaan olla rohkaisemassa työnantajia palkkaamaan työhön henkilö myös muut, kuin ikäkriteeri huomioiden.

Olen saanut osakseni paljon syytöksiä perheiden etua ajaessani. Luottamushenkilönä, kuten elämässä muutenkin, olen sitoutunut totuuteen. Oma etuni ei ole ollut etusijalla. Sen sijaan perheiden hätä on pakottanut toimiin oikeudenmukaisten ja tasapuolisten perhepalveluiden puolesta. Hyvät perhepalvelut ovat yksi oleellisimmista vetovoimatekijöistä pienessä maaseutukunnassa. Tässä asiassa oikein perustein tehty päätös on tarpeellinen myös siksi

Kuntastrategiamme yksi päätavoite on hyvinvoiva Kannus. Optimaalinen hyvinvointi koostuu mm. toimivien peruspalveluiden ja monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tasapainosta. Yhteinen tahtotila valtuustossa on kulkea tätä tavoitetta kohti. Olkoon tämä päätös askel oikeaan suuntaan.

Piia Rautiola, kaupunginvaltuutettu (kesk)