Piia Rautiola
Piia Rautiola

Vaikuttajanaisia

Tapasin tänään mentorini ja niin paljon uutta asiaa on tullut, että sen sisäistämiseen menee tovi.

Päällimmäisenä ajatuksena on se, miten paljon naiset ovat eri aikakausina vaikuttaneet yhteiskuntamme kehityksen suuntaan. Ja miten suurta roolia heidän antamansa panos yhteiskunnalliseen päätöksen tekoon näyttelee arjessamme edelleen.

Vahvasti vaikuttaneita naisia on ollut kaikilla aikakausilla. Keski-Pohjanmaalla muistetaan maakunnan naiset, Alma Mäkelä ja Hilma Heikkilä jotka tekivät uraa uurtavaa työtä läpi elämänsä.

Tämä Hilma Heikkilän maalaisliittolaisiin lehtiin kirjoittama herätysruno, joka julkaistiin myös Keskipohjanmaassa 29.4.1941, on ajankohtainen tänäänkin.

Runo on aika pitkä, mutta lue silti loppuun. Sanoma todella herättää lukijan pohtimaan asiaa.

Ajatuksia keväthämärässä

Mä tuvan portahilla uneksin, kun kevättuuli leyhkii pellon takaa. On taivas syttynyt jo tähtihin, on riihen varjo pitkä, tumma, vakaa ja taivaan vainiolla sirppi kuun taas leikkaa iltaruskon kultaviljaa. Nyt kylä nukkuu yössä tyynnä, hiljaa. Maan tuoksut leijaa, tuoksut puun.

Mut miete lensi, lensi uneksuin toi kuvan vuorten, vuosisatain takaa. Mä ihmiskohtaloita niiden luin, nyt jotka unhossa ja maassa makaa. Näin naisen työssä toverina miehen osansa tuovan kekoon ihmissuvun, näin piirtäin sankarien suuren luvun tään korpikansan karuun korpitiehen.

Ja sukupolvet jälkeen tulevat tuhanteen vuotten suureen etäisyyteen, min tien he kerran kukin kulkevat ja mitä vievät suureen iäisyyteen, ain vaimo, äiti, nainen määrää sen. Ja mitä tehneekään tää ihmissuku, mi on sen voittoon, tappioiden luku, se pohjautuu vain kodin henkehen.

On yhteiskunta suuri koti myös, on senkin tavoitteena onni mainen. Se vaatii myöskin sinun toimesta, työs sä kodissasi uurastava nainen. Sen vastuu myöskin sinun vastuu on, sen työhön myöskin oma työsi liitä! Et pesten kätes väistyä saa siitä, mi määrää tulevaistes kohtalon.

On yhteiskunta suuri perhe myös. Se kaipaa naisen sydäntä ja kättä. Sen työ on osaltaan nyt sinun työs, sen puomiin syvennys siis pelkäämättä! Jos et sen työhön, nainen, mukaan tulle, lyöt laimin omain lastes kohtalon. Se suuri koti synkin kotis on, sen tavat, moraali myös kuuluu sulle.

 

Miten uskomatonta on ajatella, että näidenkin naisten vastuuntunto on tänään sen takana, mistä me tämän ajan naiset saamme nauttia.

Nämä naiset eivät olleet kansanedustajia, vaan toimivat monilla muilla poliittisilla tasoilla. Alma mm. Maalaisliiton naisten pääsihteerinä, päämääränään saada mahdollisimman paljon naisia mukaan poliittiseen päätöksentekoon. Se ei ollut aivan yksinkertaista, ja polkupyörällä kertyi tuhansia kilometrejä vuodessa näillä reissuilla.

Hilma taasen mm. monen eri Maalaisliiton piirin toiminnanjohtajana. Näissä toimissa hän edisti merkittävästi maalaisliitto-keskustalaisen elämänkatsomuksen eteenpäin viemistä. Se ei ollut hänelle vain leipätyötä, vaan työhön sisältyi syvä maalaistalossa juurtunut aatteellisuus.

Poliittisen vaikuttamisen tasoja on siis hyvin monia, eikä suinkaan pelkästään eduskuntatason vaikuttaminen ole sitä, mikä asioita edistää.

On esiripun edessä, ja sen takana olevat vaikuttajat. Ja suunta syntyy yhteistyöstä. Poliittisilla taustavaikuttajilla on merkittävä rooli koneistossa. Siksi poliittinen järjestötyö on tärkeää tänäänkin.

Tällaisin ajatuksin tänään.